DME Budapeszt 2016 – 02 odkryty as pik

rozd. 26
Rozd. E,
po partii: Obie
A2
A9832
W76
975
K10965
KD
A10
AK83
[ Rozd. 10 ] D74
W764
KD
D642
W83
105
985432
W10

Podczas wyjmowania kart z pudełka A był odkryty i widoczny dla wszystkich.

Sędzia!

Czy dopuszczasz rozdanie do gry?

Jeśli tak, to czy są podstawy do rezultatu rozjemczego (RR), jeśli jest grany:

  1. kontrakt 3BA z ręki E, wist 8,
  2. kontrakt 3BA z ręki W, wist 3,
  3. kontrakt 4 z ręki W

Zanim przejdziesz do clou problemu, odpowiedz, który przepis ma zastosowanie w inkryminowanym rozdaniu?

Jeśli próbujesz zastosować przepis 24, to jesteś – jak mawia klasyk – w mylnym błędzie. Przepis 24 dotyczy kart odsłoniętych z winy gracza, a nasz przypadek podpada pod błąd maszyny lub obsługi, a nie gracza czyli ten przepis odpada. Skoro nie P24 to…..

Tak. Masz rację. Przepis 16C jest właściwym przepisem.

Czy dopuszczasz rozdanie do gry?

Przepis 16C2(c) zezwala na rozegranie rozdania z zastrzeżeniem możliwości orzeczenia rezultatu rozjemczego.

Z kolei następny podpunkt 16C2(d) sugeruje natychmiastowe orzeczenie rezultatu rozjemczego

Jaka jest tendencja w takich przypadkach?

Moja rada:

Sędzia początkujący raczej powinien nie dopuszczać rozdania, jeśli ujawni się figura. Oczywiście jest mnóstwo przypadków, że informacja o konkretnej blotce będzie ważniejsza niż informacja o figurze, ale takie przypadki będą jednak rzadsze.

Sędzia doświadczony powinien dość sprawnie i szybko oszacować, czy informacja o odkrytej karcie wpłynie na przebieg rozdania. Jeśli zawodnicy przy stole mają do rozegrania inne rozdania bądź rozdanie, to sugeruję podrzucić do rozegrania inne rozdanie, gdyż 5-6 minut wystarczy prawie zawsze do oceny rozdania z odkrytą kartą.

Ponieważ rozdanie było rozgrywane na Drużynowych Mistrzostwach Europy, więc (teoretycznie przynajmniej) sędziowie byli doświadczeni, więc po szybkiej analizie pozwolono dopuścić rozdanie, a wątpliwości pozostawały jedynie przy niektórych kontraktach.

Wracamy więc do wątpliwości:

Czy są podstawy do rezultatu rozjemczego (RR), jeśli jest rozgrywany:

  1. kontrakt 3BA z ręki E, wist 8?
  2. kontrakt 3BA z ręki W, wist 3?
  3. kontrakt 4 z ręki W?

Dla ułatwienia analizy przytaczam powtórnie rozkład:

rozd. 26
Rozd. E,
po partii: Obie
A2
A9832
W76
975
K10965
KD
A10
AK83
[ Rozd. 10 ] D74
W764
KD
D642
W83
105
985432
W10

ad 1) Po wiście w karo rozgrywający MUSI trafić W, aby myśleć o wygraniu, gdyż wyrobienie kierów daje tylko 8 lew (2, 2, 4), więc informacja o A jest mało przydatna, a przykład jest ilustracją, że informacja o karcie niższej wartości może być ważniejsza.

Konkluzja: brak podstaw do orzeczenia RR

ad 2) Zupełnie inna sytuacja powstaje, gdy gramy 3BA po wiście 3. Jeśli trefle się podzielą, to mamy gotowych lew 8 (2, 2, 4), więc wystarczy wziąć jedną pikową, aby zrealizować kontrakt, co w meczu jest najistotniejsze. Po wzięciu kiera gramy (wiedząc o A u N) pika do damy. N nie może wskoczyć, bo wyrobi nam 4 lewe pikowe, więc po wzięciu lewy pikowej wracamy do kierów, co zabezpieczy nam 9 lew. Oczywiście nasze rozważania dotyczą sytuacji, gdy trefle się dzielą 3-2, gdyż przy gorszym podziale nadal musimy trafić W.

Konkluzja: Sędzia orzeka RR, ważąc kontrakt 3BA. W tym celu wykorzystuje panel zawodniczy a pytanie brzmi: jak rozgrywasz 3BA po wiście 3. Mocno sugerowany jest split score faworyzujący obie strony, gdyż w zaistniałej sytuacji obie strony należy traktować jako niewykraczające, np. w miarę sprawiedliwe byłoby rozstrzygnięcie:

dla WE: 3 BA= 60%, 3BA-1 40%

dla NS: 3BA= 40%, 3BA-1 60%.

ad 3) Sytuacja nieco podobna do 1), gdyż tylko trafienie W przynosi lewę, a nie informacja o położeniu A.

Konkluzja: brak podstaw do orzeczenia RR

 

Dodaj komentarz