kurs 2018 – Rozgrzewka D

Rozgrzewka D czyli karty przygwożdżone

  1. W ma podrzędną kartę przygwożdżoną 3. Zagrano karo i W zagrał 5.

Sędzia orzeka?

  1. nie ma wykroczenia, podrzędna karta przygwożdżona nie wymaga zagrania,
  2. __________________________________

Przepis  _____________________________

 

  1. Rozgrywający gra D, ale lewy obrońca dokłada dwie karty 10 i 3. Sędzia!

a) rozgrywający wybiera kartę, która ma być zagrana, a niezagrana zostaje kartą przygwożdżoną,

b) obrońca wybiera kartę, która ma być zagrana, a niezagrana zostaje kartą przygwożdżoną,

c) obrońca wybiera kartę, która ma być zagrana, a niezagrana zostaje dołączona do ręki.

 

  1. E ma kartę przygwożdżoną 10. Rozgrywający S zakazuje wistu w kiery, więc 10 zostaje przyłączona do ręki. W gra A, po czym gra 5, w dziadku leży samotna 3:

a) E, nie czekając na rozgrywającego, zagrywa rzeczoną 10,

b) dziadek, nie czekając na rozgrywającego gra 3, a E gra 10

Co sędzia powinien orzec w obu przypadkach?

Przepisy _____________________________

 

Plik do wydruku RD1-3

Dodaj komentarz