Rozgrzewka C – odpowiedzi, komentarze

Rozgrzewka C czyli deklaracje (zwane onegdaj roszczeniami a z angielska klejmami)

 

  1. S gra 3 BA, wziął już 7 lew i w końcówce:
rozd. 1
Rozd. N,
po partii: —
D106
-
4
-
-
10
-
W92
[ Rozd. 1 ] W2
-
K7
-
-
-
D
1087

wziął lewę w ręku i pokazuje karty mówiąc „wiem, że z lewej jest forta kier i pozostałe 3 trefle, z prawej drugi W i drugi K. Gram karo i biorę dwie ostatnie lewy na piki”. Przeciwnicy (niechybnie pod wrażeniem sprawności umysłu rozgrywającego) schowali karty do pudełka i zaczęli grać następne rozdanie. „Hola, hola, nagle W zakrzyknął, jak przepuścisz D, to wezmę ostatnie trzy lewy. Sędzia!!!

Ile lew przyznajesz stronie NS?

a) 9

b) 8

Przepis _______________________

 

Odpowiedź: a) 9 lew. Przepis 69B2.

 

Komentarz: Przepis 69 traktuje o wycofaniu zgody na deklarację:

69. Uznanie deklaracji lub zrzeczenia

  1. Uprawomocnienie uznania

Uznanie uprawomocnia się, gdy strona przeciwna zgodzi się na deklarację lub zrzeczenie i nie wyrazi zastrzeżenia przed zgłoszeniem zapowiedzi w następnym rozdaniu….

  1. Wycofanie uprawomocnionego uznania

Uznanie deklaracji albo zrzeczenia (patrz punkt A) może zostać wycofane przed upływem okresu reklamacyjnego określonego przepisem 79C:

  1. Jeżeli gracz zgodził się na oddanie lewy, którą jego strona faktycznie wzięła, albo
  2. Jeżeli gracz zgodził się na oddanie lewy, którą jego strona prawdopodobnie by wzięła, gdyby gra była kontynuowana….”

Jeśli w końcówce jak wyżej S pokaże karty, wygłaszając powyższą kwestię, a dowolny obrońca np. W powie, hola, hola, mój partner dam w tej sytuacji nie bije, to już wystarczy, że sędzia musi uznać taką obronę – P70B2 „…sędzia wysłuchuje zastrzeżeń przeciwników dotyczących deklaracji…

Jeśli zgłoszono zapowiedź w następnym rozdaniu (lub runda się zakończyła), wówczas sędzia musi się skupić na kwestii „…strona prawdopodobnie by wzięła (lewę – przypadek mój), gdyby gra była kontynuowana…” czyli musi ocenić szansę na wzięcie tej lewy – a) więcej niż 50%, b) mniej niż 50%. Oczywiście najbardziej wskazane będzie wsparcie się panelem zawodniczym.

 

2. S gra 3 BA i do wygrania brakuje mu 5 lew. W końcówce:

rozd. 4
Rozd. W,
po partii: Obie
-
4
AK52
K
10
-
D84
85
[ Rozd. 4 ] -
-
W1073
94
98
DW
96
-

na wyjściu jest E, który zagrywa 4. S pokazuje karty, mówiąc „bierzecie jeszcze lewę atutową, reszta moja”, ale dziadek replikuje „ale my gramy w bez atu!”. Sędzia stwierdził, że rozgrywający cały czas był w kontrakcie 4.

Decyzja sędziego ___________________

Przepis _______________________

 

Odpowiedź: 3BA -1. P70A – „…sędzia ustala wynik rozdania możliwie najbardziej sprawiedliwy dla obu stron, ale każdą wątpliwość należy rozpatrzyć na niekorzyść deklarującego…

 

Komentarz: Rzadko, ale zdarza się, że gramy inny kontrakt niż ten wylicytowany. Sędzia musi wcielić się w rozgrywającego, który rozgrywa 4. Weźmie K, zrzucając kiera, zagra AK, karo przebije i zagra ostatnie kier. Czyż nie tak? Jest jedna z prawdopodobnych linii rozgrywania tego kontraktu. A dlaczego, nie AK, po czym D? Można i tak, ale prawo nakazuje „każdą wątpliwość …rozpatrzyć na niekorzyść deklarującego…

 

Plik do wydruku RC1-2_O-K

Dodaj komentarz