kurs 2018 – Rozgrzewka B

Rozgrzewka B czyli „Ach te alerty”, „Co z tymi tłumaczeniami” czyli ogólnie błędna informacja.

  1. Para nie alertuje staymana, (mimo, że wymaga tego regulamin turnieju), twierdząc, że przecież wszyscy grają staymanem (co jest prawdą).

Czy Ty jako sędzia:

a) zgadzasz się z nimi?

tak    nie

b) mówisz im, aby alertowali staymana?

tak    nie

c) mówisz im, aby alertowali staymana i wymierzasz karę, a dodatkowo rozważasz rezultat rozjemczy?

tak    nie

d) mówisz im, aby alertowali staymana i wymierzasz karę tylko wtedy, jeśli mówiłeś o alertowaniu staymana wcześniej?

tak    nie

 

  1. Para licytuje:

N            S

1          2

2          4

pas

E dopytuje się o znaczenie licytacji i dodatkowo chciałby wiedzieć, czy odpowiadający może mieć singla np. , a jeśli tak, to jaka będzie różnica pomiędzy licytacją jw. a licytacją

N            S

1          4

4          pas

N nie ma ochoty na odpowiedź, twierdząc, że przecież takiej licytacji nie było.

Czy N musi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie?

tak         nie              Przepis _______________________________

 

3. W         N           E            S

1       3        3         pas

3BA      pas       4          5

w tym momencie S przypomniał sobie, że 3 jest konwencyjne i pokazuje oba stare. Zawołano sędziego. Która z poniższych licytacji jest zgodna z prawem?:

 

a)

W           N           E            S

1        3        ktr.         pas

pas        3       ktr.         3

ktr.        pasy…

 

tak         nie     przepis_________________

 

b)

W           N           E            S

1        3        3         pas

3BA       pas       pas         4

ktr.        pasy…

 

tak         nie     przepis_________________

 

c)

W           N           E            S

1        3        3         pas

3BA       pas       4         pasy…

 

tak         nie     przepis_________________

 

  1. E licytuje 1BA po otwarciu 1 przez N. W alertuje i mówi „w obronie gramy bez atu 5-4 starsza czwórka – młodsza piątka, po 1, BA = 5+ – 4/.” Okazało się, że E miał 5 i 4. NS zawołali sędziego, twierdząc, że zostali błędnie poinformowani o znaczeniu 1BA. W pokazał kartę konwencyjną, w której było napisane „w obronie BA – 54”, dodając, że po młodszym kolorze BA zawsze oznacza 5+ i 4/, a po starszym – 5+ / i drugi starszy. E przyznał, że W ma rację, a on pomylił się w licytacji.

 

Czy sędzia uznaje, że było błędne tłumaczenie?

tak         nie         przepis __________, krótkie uzasadnienie ________________

 

Plik do wydruku RB1-4

Dodaj komentarz