Rozgrzewka A – odpowiedzi, komentarze

Rozgrzewka A czyli jak to z kartami zagranymi (albo niezagranymi) bywa…

  1. S rozgrywa 3BA. W stole ADW105, a w ręku 86. Zagrał 8, cofnął się do ręki i zagrał 6, mówiąc do dziadka „małe”. Obrońca żąda zagrania 5. S wezwał sędziego i tłumaczy, że miał na myśli W. Jaka powinna być decyzja sędziego?

a) 5 jest zagrana

b) W jest zagrany

Przepis _______________________

 

Odpowiedź: b) W. P46B preambuła – „…chyba, że inny zamiar rozgrywającego jest bezsporny”.

 

Komentarz: Przykład jest dość typowy i ogólnie znany, ale będę go powtarzał do znudzenia, gdyż jest niesamowicie ważny i jakże różny od innych przepisów dotyczących tzw. karty zagranej, a więc dla kontrastu…

 

  1. E gra 3 BA i w końcówce:
rozd. 4
Rozd. W,
po partii: Obie
-
-
D10
-
-
-
-
DW
[ Rozd. 4 ] -
K
W
-
-
4
2
-

S zagrywa 2, a N pokazuje 10, po czym natychmiast pokazuje D. Domaga się obu lew. Sędzia?

Ile lew przyznajesz stronie NS?

a) 0

b) 1

c) 2

Przepis _______________________________________

 

Odpowiedź: a) Zero lew. 10 jest kartą zagraną, gdyż tak stanowią przepisy. P45C1. „Kartę obrońcy trzymaną przez niego w sposób umożliwiający partnerowi rozpoznanie jej uważa się za zagraną w bieżącej lewie”.

 

Komentarz: Przecież on złożył deklarację, zakrzykniesz.

Złożyłby, gdyby położył obie karty jednocześnie, tymczasem pokazanie kart jedna po drugiej jest demonstracją kolejności zagrywania.

 

3. Czy karta musi być zagrana w sytuacji:

 

a) rozgrywający wziął kartę do ręki, prawie położył ją na stole, lecz natychmiast cofnął rękę (z kartą oczywiście), mówiąc „uuups”. Kartę wszyscy widzieli.

tak    nie     przepis _______________________

 

b) obrońca wziął kartę do ręki, prawie położył ją na stole, lecz natychmiast cofnął rękę (z kartą oczywiście), mówiąc „uuups”. Kartę wszyscy widzieli.

tak    nie    przepis ________________________

 

c) rozgrywający poprosił o 5 z dziadka, ale nie było tam rzeczonej karty, natomiast była 5. Czy 5 musi być zagrana?

tak    nie    przepis ________________________

 

Odpowiedzi:

a) nie. P45C2. „Kartę rozgrywającego uważa się za zagraną, jeśli jest:

    a.Odsłonięta, dotykająca lub prawie dotykająca stołu, albo

b. Umieszczona w położeniu wskazującym, że została zagrana.”

 

b) tak. P45C1. „Kartę obrońcy trzymaną przez niego w sposób umożliwiający partnerowi rozpoznanie jej uważa się za zagraną w bieżącej lewie”.

 

c) nie. P46B4. „Jeżeli rozgrywający określa kartę, której nie ma w dziadku, to takie określenie jest niepoprawne, a rozgrywający może przepisowo zagrać dowolną kartę.”

 

Komentarz: W szczególności punkt a) budzi wiele wątpliwości. Co sędzia to inna interpretacja, gdyż… sami popatrzcie „…rozgrywający wziął kartę do ręki, prawie położył ją na stole…” – to fakty przy stole, a prawo co mówi? „Kartę rozgrywającego uważa się za zagraną, jeśli jest: odsłonięta, … prawie dotykająca stołu…”. Widzisz jakąś różnicę? Czy fakty przy stole, nie świadczą, że karta jest zagrana? Przecież tak mówi prawo!!! Niestety komentarz twórców prawa jest inny – w tak opisanej sytuacji karta nie jest zagrana. No cóż, mam poważne wątpliwości i uważam, że należy albo doprecyzować prawo albo uznawać fakty za fakty. Póki co, protestować mogę, ale stosować wykładnię muszę 😊.

Ok, powiesz, ale kiedy sędzia ma uznać, że karta rozgrywającego jest zagrana?

Podam prostą radę: Sędzia musi poprosić o zademonstrowanie cyt. „…prawie położył ją na stole, lecz natychmiast cofnął rękę…” i jeśli był to ruch płynny, bez zatrzymania, to uznajemy niezagranie karty, ale jeśli chociaż przez sekundę karta będzie cyt. „…umieszczona w położeniu wskazującym, że została zagrana.”, to będzie oznaczać, że została zagrana. Proponuję przećwiczyć na wybranych modelach 😊.

Plik do wydruku RA1-3_O-K

Dodaj komentarz