Rozgrzewka B – odpowiedzi, komentarze

Rozgrzewka B czyli „Ach te alerty”, „Co z tymi tłumaczeniami” czyli ogólnie błędna informacja.

  1. Para nie alertuje staymana, (mimo, że wymaga tego regulamin turnieju), twierdząc, że przecież wszyscy grają staymanem (co jest prawdą).

Czy Ty jako sędzia:

a) zgadzasz się z nimi?

tak    nie

b) mówisz im, aby alertowali staymana?

tak    nie

c) mówisz im, aby alertowali staymana i wymierzasz karę, a dodatkowo rozważasz rezultat rozjemczy?

tak    nie

d) mówisz im, aby alertowali staymana i wymierzasz karę tylko wtedy, jeśli mówiłeś o alertowaniu staymana wcześniej?

tak    nie

 

Odpowiedzi: a) nie, b) tak, c) nie, d) tak.

P21B1a „…Brak bezzwłocznego alertu, gdy według postanowień Organizacji Nadzorującej powinien być zgłoszony, uważa się za błędną informację”

 

Komentarz: Wiele purystów prawnych nie zgodzi się z odpowiedzią na punkt c). I po części będą mieli rację. Po cóż uchwalać prawo (polityka alertowania), skoro nikt go nie przestrzega? Wbrew pozorom układanie listy odzywek sztucznych, które nie muszą być alertowane jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Nie wolno przesadzić w żadną ze stron.

Za mało? Pozostaną odzywki kontrowersyjne (np. 1 – pas – 2 (10+PC, 2+).

Za dużo? Zawodnicy nie będą pamiętać i bałagan gotowy…

Tymczasem zawsze i wszędzie wymagany jest umiar i zdrowy rozsądek. Spójrz na definicję alertowania: „Ostrzeżenie, że przeciwnicy mogą potrzebować dodatkowych wyjaśnień…” I wszystko jasne. Czy naturalne 2 po 1BA partnera powinno być alertowane. Niemalże na wszystkich zawodach – po tysiąckroć TAK!!! (kawę stawiam temu, kto znajdzie klub w Polsce, gdzie takie 2 nie będzie staymanem). Temat pozostawiam otwarty i uważam, że Organizacja Nadzorująca np. zarząd WZBS, który ma prawo ustalania regulacji na swoich turniejach, powinien znać zwyczaje w klubach czy na turniejach regionalnych i pod tym kątem ustalić zasady alertowania. Np. w Polsce nie alertujemy otwarcia 2 precision, ale u nas wszyscy grają tradycyjnym acolem, powie zarząd WZBS, więc wprowadzamy odwrotnie – alertujemy precision, nie alertujemy acola. Oczywiście należy pamiętać o ustaleniach ogólnopolskich, tak jak zawodnicy polscy muszą pamiętać, że na zawodach europejskich obowiązują inne zasady alertowania.

 

  1. Para licytuje:

N            S

1          2

2          4

pas

E dopytuje się o znaczenie licytacji i dodatkowo chciałby wiedzieć, czy odpowiadający może mieć singla np. , a jeśli tak, to jaka będzie różnica pomiędzy licytacją jw. a licytacją

N            S

1          4

4          pas

N nie ma ochoty na odpowiedź, twierdząc, że przecież takiej licytacji nie było.

Czy N musi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie?

tak         nie              Przepis _______________________________

 

Odpowiedź: tak. P20F1 „…Gracz ma prawo do uzyskania informacji o zgłoszonych zapowiedziach, o niezgłoszonych zapowiedziach, które przeciwnik miał do wyboru, a także o wnioskach wynikających z wyboru odpowiedniego działania, będących przedmiotem porozumienia partnerów…”

 

Komentarz: Ta zmiana (o niezgłoszonych zapowiedziach) nastąpiła już w 2007 roku, więc przykład gwoli utrwalenia.

 

3. W         N           E            S

1       3        3         pas

3BA      pas       4          5

w tym momencie S przypomniał sobie, że 3 jest konwencyjne i pokazuje oba stare. Zawołano sędziego. Która z poniższych licytacji jest zgodna z prawem?:

 

a)

W           N           E            S

1        3        ktr.         pas

pas        3       ktr.         3

ktr.        pasy…

 

tak         nie     przepis_________________

 

b)

W           N           E            S

1        3        3         pas

3BA       pas       pas         4

ktr.        pasy…

 

tak         nie     przepis_________________

 

c)

W           N           E            S

1        3        3         pas

3BA       pas       4         pasy…

 

tak         nie     przepis_________________

 

Odpowiedź: a) nie, P21B1a, b) tak, P21B1a, B2, c) nie, P21B2.

 

P21B Zapowiedź wynikająca z błędnej informacji przeciwnika

1.a. Przed zakończeniem okresu licytacji (czyli kiedy zostanie odsłonięta karta pierwszego wistu – komentarz mój), o ile partner nie zgłosił kolejnej zapowiedzi, gracz może bez dalszych sprostowań dla jego strony zmienić swoją zapowiedź, jeśli sędzia uzna, że decyzja o zgłoszeniu tej zapowiedzi mogła być podjęta wskutek błędnej informacji udzielonej przez przeciwnika. Brak bezzwłocznego alertu, gdy według postanowień Organizacji Nadzorującej powinien być zgłoszony, uważa się za błędną informację.

1.b. Sędzia zakłada, że ma do czynienia z błędnym wyjaśnieniem, a nie z błędną odzywką, jeśli nie ma dowodu, że jest inaczej.

  1. Jeżeli gracz decyduje się na zmianę zapowiedzi zgłoszonej wskutek błędnej informacji (stosownie do punktu powyżej), wówczas jego LHO może zmienić swoją zapowiedź, ale przepis 16C ma zastosowanie.
  2. Jeżeli jest za późno na zmianę zapowiedzi i sędzia uzna, że strona wykraczająca odniosła korzyść z nieprawidłowości, orzeka wynik rozjemczy.

 

Komentarz: Prosty przepis a – nie wiedzieć dlaczego – przynoszący wiele problemów sędziom, którzy, w podobnych przypadkach, zwykli stosować jedynie 21B3.

 

  1. E licytuje 1BA po otwarciu 1 przez N. W alertuje i mówi „w obronie gramy bez atu 5-4 starsza czwórka – młodsza piątka, po 1, BA = 5+ – 4/.” Okazało się, że E miał 5 i 4. NS zawołali sędziego, twierdząc, że zostali błędnie poinformowani o znaczeniu 1BA. W pokazał kartę konwencyjną, w której było napisane „w obronie BA – 54”, dodając, że po młodszym kolorze BA zawsze oznacza 5+ i 4/, a po starszym – 5+ / i drugi starszy. E przyznał, że W ma rację, a on pomylił się w licytacji.

 

Czy sędzia uznaje, że było błędne tłumaczenie?

tak         nie         przepis __________, krótkie uzasadnienie ________________

 

Odpowiedź: tak. P21B1b1.b. Sędzia zakłada, że ma do czynienia z błędnym wyjaśnieniem, a nie z błędną odzywką, jeśli nie ma dowodu, że jest inaczej”

 

Komentarz: Używanie popularnych konwencji często prowadzi do prywatnych uzgodnień, które to uzgodnienia muszą być ujawnione.

Przecież wystarczy zerknąć w definicję obronnego BA (w innych krajach zwanym „polskim” – komentarz mój), aby stwierdzić, że E pomylił się, zaoponujesz.

Tak, definicja obronnego BA jest klarowna, ale czy jesteś pewien, że WE nie zmienili na „po 1 – dowolny młodszy”? Skoro nie masz pewności, to cytowane wyżej prawo mówi, co powinieneś zrobić. Przykładów można mnożyć: stayman nie obiecujący starszych czwórek, wilkosz ze składem 5-4, gambling (otwarcie 3BA na pełnym młodszym siedmiokarcie) z bocznym trzymaniem, etc. Każdorazowo użycie zmodyfikowanej konwencji wymaga dodatkowych uzupełnień w tłumaczeniu, a brak takowych powinno być traktowane jako błędne tłumaczenie.

 

Plik do wydruku RB1-4_O-K

Dodaj komentarz