Indywiduel 2018

Podlaski Turniej Indywidualny

Kleosin, 19 sierpnia 2018

wyniki

Zwycięzcy:

w punktacji ogólnej

Od lewej: Adam Szempliński Prezes Podlaskiego Związku Brydża Sportowego, Marek Wysocki – 2. miejsce, Zbigniew Ruchlicki – zwycięzca, Stanisław Pochodowicz – 3. miejsce, Antoni Błażewicz – Prezes Klubu ATU – gospodarz imprezy

______________________________________

w punktacji klubu ATU:

Od lewej: Adam Szempliński Prezes Podlaskiego Związku Brydża Sportowego, Zbigniew Ruchlicki – zwycięzca, Marian Adamski – 2. miejsce, Wojciech Szematowicz – 3. miejsce, Antoni Błażewicz – Prezes Klubu ATU – gospodarz imprezy


Wszyscy medaliści

Dodaj komentarz