1. Memoriał Piotra Latały

 Wyniki 

 Wspomnienia o Piotrze                    Fotoreportaż

Relacja Politechniki Białostockiej

1. Memoriał Piotra Latały (MPL) organizowany jest przez rodzinę śp. Piotra przy współudziale Podlaskiego Związku Brydża Sportowego.

2. MPL jest turniejem z cyklu Grand Prix Województwa Podlaskiego 2023 (GPW).

3. Miejsce rozgrywek:

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok mapka

4. Termin: 25 marca 2023. Początek turnieju 10.00.

5. OTP*, 3×10 rozdań.

6. Wpisowe od zawodnika:

      a) 60 zł zawodnik nie będący członkiem PZBS lub bez opłaconej składki na 2023 rok,

      b) 50 zł zawodnik, członek PZBS bez ulg,

      c) 40 zł seniorzy członkowie PZBS 66+, juniorzy członkowie PZBS 25-,

      d) 10 zł młodzież szkolna.

7. Całość wpisowego przeznaczona zostanie na regulaminowe odpisy związane z GPW oraz na nagrody:

      a) odpis 7 zł na poczet PodlZBS,

      b) pozostała kwota zostanie przeznaczona na nagrody w MPL,

      Koszty organizacyjne oraz sędziowskie ponosi rodzina śp. Piotra.

8. Pierwsze trzy pary otrzymają puchary ufundowane przez rodzinę śp. Piotra.

9. Rejestracja do MPL jest obowiązkowa. Pary niezarejestrowane zostaną dopuszczone do turnieju w miarę wolnych miejsc. Link do rejestracji

10. Sędziuje Sławek Latała.

11. Interpretacja powyższych zasad należy do Zarządu PodlZBS

Patronat medialny

Miesięcznik „Rozmaitości” Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej

Dodaj komentarz