Zapowiedzi porównywalne – wprowadzenie

Zapowiedzi porównywalne – wprowadzenie

Odzywki poza kolejnością były zmorą wielu sędziów, ale przede wszystkim zawodników, którzy przymuszeni przepisem prawa brydżowego do pasowania do końca licytacji albo „zgadywaniem” odzywek, sprowadzali licytację w inkryminowanym rozdaniu do tzw. brydża losowego. Zazwyczaj strona wykraczająca ponosiła stratę, ale zdarzały się przypadki odwrotne, wówczas strona niewykraczająca próbowała uzyskać od sędziego „garść sprawiedliwości” a biedny sędzia, bezradny wobec surowości litery prawa, mógł im tylko współczuć. Przykład: Zawodnik otworzył 1BA poza kolejnością, gdy miał licytować jego partner. Okrutny przepis 32 nakazywał partnerowi pasowanie do końca licytacji, (przy czym nie miało znaczenia, że np. partner i prawy obrońca i tak spasowali). Zawodnik „strzelał” więc np. otwierając 3BA. Zazwyczaj strzał był niecelny, (jak to ze strzelaniem bez celowania bywa 😊), ale raz na jakiś czas ślepy los uśmiechał się do nieszczęśliwca (teraz już szczęśliwca), gdy okazywało się, że cała sala rąbała 11-lewowe 4 (partner miał 10PC i obaj mieli po cztery piki), a jemu los przyniósł te same 11 lew, ale w bez atu. Nie dziwota, że przeciwnicy ciskali gromy na sędziego, który utrzymywał wynik.

W nowym prawie wprowadzono dwie istotne zmiany. Po pierwsze otwierający poza kolejnością może zastąpić odzywkę poza kolejnością zapowiedzią porównywalną, wówczas znika problem, a po drugie, jeśli nie uda się z zapowiedzią porównywalną, to partner musi spasować tylko raz (nie dotyczy P27B2), przy najbliższej sposobności. Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany w prawie spowodują, że wiele problemów, do tej pory rozwiązywanych losowo, będzie miało dużo więcej wspólnego z normalnym brydżem.

O zapowiedziach porównywalnych traktuje P23 w absolutnie nowym brzmieniu:

 

23. Zapowiedź porównywalna

A. Definicja

Zapowiedź, która zastępuje wycofaną zapowiedź, jest zapowiedzią porównywalną, jeżeli:

  1. Ma takie samo lub podobne znaczenie, jak znaczenie przypisane wycofanej zapowiedzi lub
  2. Określa podzbiór możliwych znaczeń przypisanych wycofanej zapowiedzi, lub
  3. Ma taki sam cel (np. pytanie), jak cel przypisany wycofanej zapowiedzi.

B. Brak sprostowania

Gdy zapowiedź zostaje unieważniona (jak w przepisie 29B) i wykraczający w swojej kolejności licytowania wybiera zastąpienie nieprawidłowości zapowiedzią porównywalną, licytacja i rozgrywka przebiegają bez dalszych sprostowań. Przepis 16C2 nie ma zastosowania, ale patrz punkt C poniżej.

C. Strona niewykraczająca poniosła szkodę

Po zastąpieniu zapowiedzi przez zapowiedź porównywalną (patrz przepisy 27B1b30B1b(i)31A2a oraz 32A2a), jeśli sędzia po zakończeniu rozgrywki uzna, że bez pomocy uzyskanej poprzez popełnienie nieprawidłowości wynik rozdania mógłby być inny i w konsekwencji strona niewykraczająca poniosła szkodę, należy orzec wynik rozjemczy (patrz przepis 12C1b).

 

Spróbujmy zobrazować wszystkie trzy definicje zapowiedzi porównywalnych:

Z niebieską poświatą oznaczamy zbiory wszystkich możliwych rozkładów kart związanych z zapowiedzią wycofaną. Łatwo sobie wyobrazić, że taki pas zawiera jakieś 1014 rozkładów, otwarcie 3BA zawiera 107  (matematycy, proszę mnie nie łapać za cyferki – liczby wpisałem losowo 😊, ale wiem, że ma być dużo). Różowa poświata to zbiory zapowiedzi zastąpionych.

Jakie są podstawowe elementy opisujące zapowiedź/odzywkę?

Do dwóch najważniejszych należy niewątpliwie siła i rozkład. Dodatkowe to np. rozkład honorów, który często wpływa na tzw. urodę ręki.

Np. z ręką 6 kierów i 8 PC nie otworzymy przecież 2 mając: xx, xxxxxx, AD, Dxx.

Czy przyjmujemy jakiś margines błędu przy porównywaniu zapowiedzi wycofanej z zapowiedzią zastąpioną?

W temacie marginesu błędu dyskusja toczy się już trzeci rok bez nadziei na konsensus. Ja należę do grupy liberałów zakładającej spory margines błędu rzędu nawet 15%. Ortodoksi odrzucają jakikolwiek margines. Ostatnie słowo należy do Komisji Prawa WBF, której komentarz będzie dla nas, szaraczków wykładnią tego przepisu. Póki co, Komisja Prawa jest podobnie podzielona, jak cała reszta. Czekajmy więc cierpliwie.

Dla naszych rozważań przyjmijmy 15-procentowy margines i nie dlatego, że ja jestem za takim rozwiązaniem, ale dlatego, że od czegoś trzeba zacząć.

Wymyślone przez liberałów prawo 15% jest umownym pojęciem pozwalającym na stwierdzenie, czy zastąpiona zapowiedź jest porównywalna do wycofanej. Prawo, jak widać na grafice, nie dotyczy przepisu 23A3, w którym zastąpiona zapowiedź musi być precyzyjna.

Sprawdźmy jak to się ma do naszych 20 przykładów z poprzedniej lekcji, odpowiadając na pytanie czy zastąpiona zapowiedź mieści się w stwierdzeniu zapowiedzi porównywalnej. Czy po tym mini wykładzie zmienisz gdzieniegdzie swoją odpowiedź?

Moje sugestie odpowiedzi na pierwszą 20-tkę – niebawem (póki co trzech Polaków prowadzi w Lillehammer, ostatecznie Kamil pierwszy, Dawid drugi, miłe, wtorkowe popołudnie 😊)

Plik do wydruku zapowiedź porównywalna 02 – wprowadzenie

Dodaj komentarz