Rozgrzewka G – odpowiedzi, komentarze

Rozgrzewka G czyli groch z kapustą

1.

rozd. 12
Rozd. W,
po partii: NS
D 10 9
-
A W 8 5 2
10 8 7 3 2
8 7 6 3
A 10 7
K D 10 6 3
D
[ Rozd. 12 ] 5 2
W 9 5 4 3 2
9
A W 9 5
A K W 4
K D 8 6
7 4
K 6 4
W N E S
1 pas 1 ktr.
ktr. 1 2 2
3 pasy…

 

W kontrą chciał pokazać trzy karty w kierach. Nie zwrócono uwagi do końca rozgrywki, ale podczas analizy licytacji ujawniono „niedokładność”. Sędzia.

 

Odpowiedzi z komentarzem:

Podwójna kontra czasem się zdarza i prawo w tej materii jest precyzyjne i niezmienne. Idźmy więc do P36.

 

Jeśli kontrę wykryje się natychmiast (P36B), to ją unieważniamy i zastępujemy zapowiedzią przepisową. Partner nieszczęśliwca pasuje do końca licytacji. Jeśli wykryto ją przed pierwszym wistem (P36A), to wszystkie zapowiedzi łącznie z feralną kontrą unieważnia się i …jedziemy od tego miejsca bez kar, sprostowań, pouczeń, etc. Jeśli natomiast zdarzyło się jak w opisie, to (P36C) sędzia nie ma nic do roboty.

Przeminęło z wiatrem, a wynik poszedł w świat 😊

Przykład jest dość trywialny, więc po co go umieszczam? Jest znakomitą ilustracją jak sędzia powinien sobie radzić w sytuacjach tzw. zegara sędziowskiego:

  1. Nieprawidłowość zauważono i zgłoszono natychmiast po jej zaistnieniu – zazwyczaj jest czas, aby wszystko naprawić, a sprostowania bywają łagodniejsze dla strony wykraczającej.
  2. Nieprawidłowość zgłoszono w trakcie licytacji, jeszcze przed rozgrywką – często już nic nie da się naprawić, ale równie często naprawiamy bez żadnych kar, wszak obie strony są wykraczające.
  3. Nieprawidłowość zgłoszono po zakończeniu gry – w zasadzie są dwie możliwości, przywracamy sprawiedliwość, jeśli przepisy na to zezwalają, ale w sytuacjach tylko oczywistych lub wyniki pozostaje.

2. Teamy

rozd. 5
Rozd. N,
po partii: NS
8 4 2
8 4 3
A K W 9 6
W 2
9 7 5 3
9 6 2
4
K D 10 8 4
[ Rozd. 5 ] D 10 6
A K D
10 8 7 3
9 6 3
A K W
W 10 7 5
D 5 2
A 7 5
W N E S
pas pas 1BA
pas 3BA pasy…

 

W zawistował K, kontynuuje D i 4. Rozgrywający przepuścił dwa razy, ale drugą lewę położył w pozycji „wziąłem” czyli pionowo. Po odegraniu pięciu lew karowych dziadek zwrócił mu uwagę, że  druga lewa jest źle odłożona. Sędzia.

 

Odpowiedź: Znów problem trywialny, ale jakże często występujący i jakże często lekceważony przez zawodników, tudzież zdarza się, że i przez sędziego. Tymczasem informacja o liczbie wziętych lew jest bardzo istotna. Nieprawdaż? Przepis 65B3 opisuje sytuację jw. „…Gracz może zwrócić uwagę na nieprawidłowo ułożoną kartę, ale prawo to wygasa, gdy jego strona wyjdzie lub zagra w następnej lewie. Po późniejszym zwróceniu uwagi może mieć zastosowanie przepis 16B

No i stało się. Mimo, że rozgrywający może nas przekonywać, że przecież wie, że wziął tylko lew 6, a nie 7, to jednak wszelkie wątpliwości…

Jeżeli jeszcze w turnieju par można zagrać na nadróbkę impasując D, to grając mecz, impas typu nadróbka albo bez jednej nie wchodzi w rachubę.

 

3.

rozd. 5
Rozd. N,
po partii: NS
-
W 8
-
8
-
4
6 2
-
[ Rozd. 5 ] 8
A
-
10
-
-
K 7 4
-

S rozgrywa 2 z kontrą. Na wiście jest E, który po chwili poddaje się, ale W natychmiast protestuje, że S ma same atuty, więc promocja jest oczywista. Czy sędzia pozwoli E ustawić promocję wistem w trefla bądź w pika, co daje aż 2/3 możliwości dla E?

 

Odpowiedź z komentarzem: NIE. Posiłkujemy się P70A. „…Rozstrzygając kwestię spornej deklaracji lub zrzeczenia, sędzia ustala wynik rozdania możliwie najbardziej sprawiedliwy dla obu stron, ale każdą wątpliwość należy rozpatrzyć na niekorzyść deklarującego…”

Czy mamy wątpliwości? Wprawdzie rachunek prawdopodobieństwa jest za wistem promocyjnym ( lub ), ale… P70D2 „…Sędzia nie akceptuje żadnej części deklaracji obrońcy, która zależy od wybrania przez jego partnera określonego zagrania spośród innych możliwych normalnych* zagrań…”

* …przez „normalne” rozumie się także zagranie nieostrożne albo słabe w stosunku do klasy gracza

No cóż, prawo nie daje najmniejszej wątpliwości – wist A jest zagraniem normalnym, a przepisy o deklaracjach nie pozwalają ważyć rezultatów. Wszystko dla rozgrywającego.

 

Plik do wydruku RG1-3_O-K

Dodaj komentarz