2. Memoriał Piotra Latały

 Wyniki 

 Wspomnienia o Piotrze              Fotoreportaż

1. 2. Memoriał Piotra Latały (MPL) organizowany jest przez rodzinę śp. Piotra przy współudziale Podlaskiego Związku Brydża Sportowego.

2. MPL jest turniejem z cyklu Grand Prix Województwa Podlaskiego 2024 (GPW).

3. Miejsce rozgrywek:

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

4. Termin: 23 marca 2024 (sobota). Początek turnieju 10.00. Przewidywane zakończenie 14.30-15.00.

5. 3×10 rozdań.

6. Wpisowe od zawodnika:

      a) 60 zł zawodnik nie będący członkiem PZBS lub bez opłaconej składki na 2024 rok,

      b) 50 zł zawodnik, członek PZBS bez ulg,

      c) 40 zł seniorzy członkowie PZBS 66+, juniorzy członkowie PZBS 25-,

      d) 10 zł młodzież szkolna.

7. Całość wpisowego przeznaczona zostanie na regulaminowe odpisy związane z GPW oraz na nagrody:

      a) odpis 7 zł na poczet PodlZBS,

      b) pozostała kwota zostanie przeznaczona na nagrody w MPL,

      Koszty organizacyjne oraz sędziowskie ponosi rodzina śp. Piotra.

8. Pierwsze trzy pary otrzymają puchary ufundowane przez rodzinę śp. Piotra.

9. Rejestracja do MPL jest obowiązkowa. Pary niezarejestrowane zostaną dopuszczone do turnieju w miarę wolnych miejsc. Link do rejestracji niebawem

10. Sędziuje Sławek Latała.

11. Interpretacja powyższych zasad należy do Zarządu PodlZBS

Patronat medialny

MiesięcznikRozmaitościUrzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej

Dodaj komentarz